GDPR

1. PRINCIPIILE COMPANIEI TOTAL PR BUSINESS SRL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica expune principiile de bază ale TOTAL PR BUSINESS SRL privind protecţia datelor cu caracter personal şi standardele de securitate a datelor şi asigură conformitatea cu legile naţionale şi internaţionale, ȋn vigoare, privind protecţia datelor.
Principiile TOTAL PR BUSINESS SRL privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:
 • Respectarea legilor, corectitudine şi transparenţă

Datele personale vor fi colectate şi prelucrate ȋn mod legal, corect şi transparent, pentru a proteja drepturile individuale ale subiecţilor datelor.

 • Limitarea la scopul specificat

Datele personale vor fi colectate doar pentru scopuri explicite şi legitime şi nu vor fi prelucrate intr-un mod incompatibil cu scopurile iniţiale.

 • Acurateţea datelor / Actualitatea datelor

Datele personale vor fi precise şi ȋn cazurile ȋn care este necesar, actualizate constant. TOTAL PR BUSINESS SRL va lua toate măsurile necesare pentru a elimina sau rectifica inadvertenţele ȋn mod prompt.

 • Limitarea la datele necesare

Datele personale vor fi adecvate, relevante şi limitate la strictul necesar. Datele personale nu vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp decȃt este necesar.

 • Drepturile subiecţilor datelor cu caracter personal

TOTAL PR BUSINESS SRL respectă drepturile tuturor subiecţilor datelor, inclusiv drepturile privind accesul la datele personale, restricţia prelucrării sau a ştergerii acestora, precum şi acurateţea acestora. TOTAL PR BUSINESS SRL va furniza informaţii clare despre modul şi scopul colectării şi prelucrării datelor cu caracter personal ale subiecţilor.

 • Ştergerea datelor cu caracter personal

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal va fi definită. TOTAL PR BUSINESS SRL elimină datele personale care nu mai sunt necesare ȋn raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau ȋn cazul ȋn care consimţământul este retras şi nu se mai aplică niciun alt scop legitim pentru prelucrarea datelor.

 • Securitatea prelucrării datelor / Securitatea datelor

Datele personale vor fi prelucrate ȋn condiţii de siguranţă. Vor fi luate masuri tehnice şi organizaţionale adecvate privind securitatea datelor, ȋmpotriva prelucrarii sau a alterării neautorizate, ȋmpotriva pierderii sau a distrugerii, precum şi ȋmpotriva dezvăluirii şi a accesului neautorizat la date personale transmise, stocate sau prelucrate. TOTAL PR BUSINESS SRL asigură ȋn totalitate integritatea, disponibilitatea, confidenţialitatea şi autenticitatea ȋn ceea ce priveşte datele cu caracter personal. În eventualitatea unui incident, TOTAL PR BUSINESS SRL SRL are abilitatea de a restaura, ȋn timp util, disponibilitatea şi accesul la datele cu caracter personal.

 • Protecția implicită a datelor cu caracter personal

TOTAL PR BUSINESS SRL va implementa măsurile tehnice şi organizaţionale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate.

 • Responsabilitate

TOTAL PR BUSINESS SRL ȋşi asumă responsabilitatea pentru toate activităţile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ȋşi manifestă responsabilitatea şi are capacitatea de a demonstra conformitatea.

2. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Persoana vizată are următoarele drepturi:
 • dreptul de a obţine de la TOTAL PR BUSINESS SRL, la cerere si în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de TOTAL PR BUSINESS SRL;
 • dreptul de a obţine de la TOTAL PR BUSINESS SRL, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea sau actualizarea ȋn special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
 • dreptul de a obţine de la TOTAL PR BUSINESS SRL, la cerere şi în mod gratuit, transformarea ȋn date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă cu legislaţia;
 • dreptul de a obţine de la TOTAL PR BUSINESS SRL, la cerere şi în mod gratuit, informarea asupra operaţiunilor efectuate cu datele personale şi identitatea terţilor cărora le-au fost dezvăluite datele personale, dacă acestă informare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • dreptul de a se opune ȋn orice moment, din motive ȋntemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor ȋn care există dispoziţii legale contrare; ȋn caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele ȋn cauză;
 • dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care au fost incălcate; de asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de lege, persoana vizată se poate adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

INFORMAREA COMPLETĂ ŞI CONSISTENTĂ A PERSOANEI VIZATE

TOTAL PR BUSINESS SRL va informa persoanele vizate ȋn mod complet şi direct asupra politicii sale privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informarea se va realiza şi prin publicarea prezentei Politici pe site-ul companiei https://www.totalp.ro.

3. CONSIMŢĂMÂNTUL PERSOANEI VIZATE

TOTAL PR BUSINESS SRL va prelucra date cu caracter personal doar dacă persoana vizată şi-a exprimat consimţământul expres şi neechivoc.
© 2018 Total PR – Agentie de PR si Comunicare. Toate drepturile rezervate.